.

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU   

Obowiązuje od 2014-09-02

Sklep internetowy Kiribati Club, działający pod adresem www.sklep.kiribaticlub.pl, prowadzony jest przez firmę Kiribati Club Sp z o.o. sp.k. ul. Grochowska 59, 60-339, Poznań, NIP 778 13 66 135, tel. 61 867 90 00.

I. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu. Na stronie www.sklep.kiribaticlub.pl zawarte są informacje dotyczące sprzedawanych towarów.

2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.sklep.kiribaticlub.pl

3. Po otrzymaniu przez system Sklepu zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

4. Złożone zamówienie podlega weryfikacji przez dział handlowy Sklepu, po czym, Klient otrzymuje kolejną wiadomość, informującą o przyjęciu zamówienia do realizacji. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości, informującej o przyjęciu zamówienia do realizacji. Ewentualne zmiany w zamówieniu Klient może wprowadzić wyłącznie poprzez kontakt z obsługą Sklepu, wysyłając e-maila pod adres sklep@kiribaticlub.pl i wpisując w tytule e-maila: numer zamówienia i dane Użytkownika.

3. Klient, składając zamówienie, zawiera umowę kupna-sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.

4. W zamówieniu Klient wybiera:

a. rodzaj oraz ilość zamawianych towarów

b. sposób dostawy i adres dostawy oraz adres, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),

c. metodę płatności

5. Klient ma obowiązek zapłacić za zamówiony towar w terminie do 14 dni od złożenia zamówienia.

6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie sklepu lub w magazynach dostawców Sklepu. Jeśli niektóre z towarów objętych zamówieniem są niedostępne, wówczas Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

7. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) i nie ma możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep ma prawo do anulowania zamówienia w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci Klientowi należność za towar w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia. Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu środków pieniężnych zgodnie z procedurą opisaną w dziale V. Formy płatności i nadpłaty.

8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.


II. Zmiany w zamówieniach

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.

2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem sklep@kiribaticlub.pl lub telefonicznie pod numerem +48 61 867 90 00. Zmiany w zamówieniu zlecane telefonicznie będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta.

3. Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie Klienta.


III. Ceny towarów

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4. Koszty dostawy oraz sposób dostawy towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest w stopce strony Sklepu - Dostawa zamówień.


IV. Czas realizacji zamówienia

1. Czas realziacji zamówienia to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do wysłania paczki ze Sklepu wybraną przez Klienta formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia, termin wysyłki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

2. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera UPS na adres wskazany w zamówieniu przez Klienta.

3. Sposób i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Polski:

a. Sposoby i czas dostawy w Polsce:

  • Poczta Polska, przewidywany czas dostawy: przesyłka priorytetowa 2 dni robocze

Usługa wykonywana jest przez Pocztę Polską na podstawie "Regulaminu świadczenia usług pocztowych o charakterze powszechnym" oraz ustawy "Prawo pocztowe", odpowiednich rozporządzeń i aktów wykonawczych. Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi przez pocztę.

  • Kurier UPS - 2 dni robocze
  • odbiór osobisty w Sklepie Kiribati Club - po uzgodnieniu telefonicznym pod numerem +48 61 867 90 00 z obsługą sklepu lub maliowo: sklep@kiribaticlub.pl. Aby odebrać zamówiony towar należy podać swoje dane osobowe i/lub nr zamówienia. Przesyłka będzie czekała na odbiór w punkcie 10 dni od momentu powiadomienia o możliwości odbioru. Nieodebranie przesyłki będzie jednoznaczne z anulowaniem zamówienia.

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.


V. Formy płatności i nadpłaty

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

a. płatność przy odbiorze gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procedury składania zamówienia przez Klienta. Każde zamówienie za pobraniem może być weryfikowane przez obsługę sklepu (prawidłowy telefon, e-mail),

b. przelew elektroniczny, bankowy, karta kredytowa lub raty za pomocą systemu PayU. Przy tych formach płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.
Zamówienie może być zapłacone tylko przy pierwszym przekierowaniu na stronę płatności elektronicznej PayU. W przypadku rezygnacji z tej formy płatności bądź błędu technicznego strony nie ma możliwości powrotu do momentu płatności, a zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
Prosimy o złożenie zamówienia ponownie i zapłatę podczas pierwszego przekierowania.

c. płatność przy odbiorze gotówką podczas osobistego odbioru zamówienia w Sklepie Kiribati Club. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procedury składania zamówienia przez Klienta.

2. W przypadku wybranych produktów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy dokonania zapłaty za zamówienie: "płatność przy odbiorze" wobec Klienta, który nie odbierze dwóch kolejno wysłanych zamówień płatnych przy odbiorze, dostarczanych przez pocztę lub firmę kurierską. Po wyłączeniu tej formy dokonania zapłaty Klient może korzystać z następujących form zapłaty: przelew elektroniczny, bankowy lub karta kredytowa. Przywrócenie formy dokonania zapłaty "płatność przy odbiorze" dla danego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia z formą dokonania zapłaty przelew elektroniczny, bankowy lub karta kredytowa.

4. W przypadku powstania nadpłat na koncie Klienta w związku z płatnościami za zamówione towary obowiązują następujące zasady zwrotu nadpłat:

a. jeżeli nadpłata przekracza kwotę 5,00 (słownie: pięć) złotych Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu nadpłaty na zakupy w Sklepie lub o dokonaniu zwrotu nadpłaty. Zwrot nadpłaty następuje przelewem na konto bankowe wskazane przez Klienta. Ze względu na bezpieczeństwo środków pieniężnych Klienta polecenie zwrotu nadpłaty może nastąpić po otrzymaniu decyzji od Klienta drogą mailową wysłanego z konta e-mail zarejestrowanego w Sklepie jako nazwa konta Klienta (tzw login). Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.

b. jeżeli nadpłata wynosi więcej niż 1 (jeden) zł i jest mniejsza lub równa 5 (pięć) zł kwoty te mogą być wykorzystane przez Klienta na zakupy w Sklepie.

c. jeżeli nadpłata wynosi mniej lub równa jest 1 (jeden) zł może być wykorzystana na zakupy w Sklepie w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od powstania nadpłaty.

Sklep nie dokonuje zwrotu nadpłat za pośrednictwem poczty. W przypadku płatności kartą zwrot nastąpi bezpośrednio na rachunek karty.


VI. Reklamacje

1.Wszystkie towary dostępne w Sklepie Kiribati Club pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.

2. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta).

3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:

a. wad fabrycznych,

b. uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu

c. niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu

W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną na adres sklepu:

Sklep Kiribati Club

ul. Grochowska 59

60-339 Poznań

Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę zakupową wraz z wypełnionym "formularzem reklamacji towaru". Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

5. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

6. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.

7. Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

b. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

c. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl


VII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu pudełka. Płyty CD, płyty DVD, oraz produkty kosmetyczne muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko). Produkty kosmetyczne nie mogą nosić innych śladów używania.

2. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą i z wypełnionym "formularzem zwrotu/wymiany towaru" na adres Sklepu Kiribati Club.

3. Sklep gwarantuje zwrot dokonanej przez Klienta płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Kiribati Club). Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient i zgodnie z zasadami zwrotu nadpłat opisanymi w Dziale V "Formy płatności i nadpłaty". Klient ponosi koszt odesłania towaru na adres Sklepu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Zwrot pieniędzy za towar, z którego klient zrezygnował, zostanie dokonany niezwłocznie po zaksięgowaniu kwoty na naszym koncie oraz po otrzymaniu przesyłki. W przypadku pobrań lub płatności on-line czas przekazania należności na nasze konto może trwać do 14 dni.


VIII. Dane osobowe

1. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie www.sklep.kiribati.club.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.


X. Parametry sprzętu i oprogramowania

Zgodnie z treścią obowiązku ciążącego na nas z mocy art.9 ust.3 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. Nr 22 poz.271 z późn.zm.), najpóźniej w chwili rozpoczęcia spełniania na Twoją rzecz naszego świadczenia potwierdzimy Ci pisemnie podane na stronach naszego sklepu informacje, w szczególności: o naszej nazwie, adresie siedziby oraz organie, który zarejestrował naszą działalność gospodarczą, o istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu, o cenie brutto (oczywiście zgodnej z tą, za którą towar zamawiasz) - obejmującej wszystkie składniki, a w szczególności cła i podatki, o zasadach zapłaty ceny lub wynagrodzenia, o kosztach oraz terminie i sposobie dostawy, o prawie odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni (ze wskazaniem Ci wyjątków, o których mowa w art.10 ust.3 powołanej wyżej ustawy), o terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie ma charakter wiążący, o miejscu i sposobie składania reklamacji oraz o prawie wypowiedzenia przez Ciebie umowy, o którym mowa w art.8 ust.3 powołanej wyżej ustawy. Nie wskazujemy natomiast informacji o kosztach wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, albowiem koszty takiego porozumiewania się z nami nie są skalkulowane inaczej niż wedle normalnej taryfy Twojego operatora telekomunikacyjnego.

Zgodnie z treścią obowiązku ciążącego na nas z mocy przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144 poz.1204 z późn.zm.), informujemy, że by móc korzystać z zakupów w naszym sklepie Twój komputer i jego oprogramowanie powinny spełniać następujące wymagania:

Komputer:
Komputer PC z procesorem klasy pentium II 300MHz lub lepszym;
64 MB pamięci RAM lub więcej;
Karta graficzna min. SVGA pracująca co najmniej w rozdzielczości 800x600 px;
Monitor kolorowy pracujacy w rozdzielczościach 800x600 px lub wyższych;
klawiatura i mysz;

Parametry łącza internetowego:
Połączenie internetowe o przepustowości co najmniej 56 kbps (zalecane 128 kbps);

Oprogramowanie:
System operacyjny pracujacy w trybie graficznym w rozdzielczości 800x600 px lub wyższej (np. Microsoft Windows 9x / 2000 / XP).
Przeglądarka internetowa pracująca w trybie graficznym, obsługująca technologie:
- java script
- bezpieczne połączenia SSL
- cookie
(np.Microsoft Internet Explorer 6)

Strona internetowa została przetestowana na komputerach zgodnych z w/w specyfikacją, jednakże nie oznacza to, że nie będzie działała na komputerach innych niż PC lub komputerach PC nie spełniających minimalnych wymagań.

X. Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a sklepem.kiribaticlub.pl, którego właścicielem jest firma Akces Sp. z o.o.. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.

2. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

5. W przypadku Klientów nie będących konsumentami nie mają zastosowania postanowienia Działu VII niniejszego Regulaminu "Prawo odstąpienia od umowy".

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 r.

7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.sklep.kiribaticlub.pl. Zamówienia złożone prrzed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.